bijar
سایت در تاریخ شنبه, 16 آذر 1398به روز رسانی شد

دانلود Metes and Bounds Pro 5.5.0 برنامه اندازه گیری مساحت

دانلود Metes and Bounds Pro 5.5.0 برنامه اندازه گیری مساحت

Metes and Bounds Pro را به deed plot، کامل کننده خودکار، محاسبه گر مساحت، برچسب های شخصی، لایه ها، GPS، تنظیم کننده های قطب نما و ... تبدیل کنید. خطوط، منحنی ها، و بخش های تماس را وارد کنید. دیتا را می توانید با با فرم مناسب این برنامه یا به شکل free hand با word provessor وارد کنید.