bijar
سایت در تاریخ جمعه, 15 آذر 1398به روز رسانی شد

دانلود ویراشگر متن با Notepac

دانلود ویراشگر متن با Notepac

ویرایشگری کدباز برای سیستم عامل ویندوز. این ویرایشگر از چندین زبان برنامه نویسی پشتیبانی کرده و می تواند جایگزینی مناسب برای NotePad ویندوز باشد.

نرم افزار مدیریت و مقایسه فایل ها - WinMerge Version

نرم افزار مدیریت و مقایسه فایل ها - WinMerge Version

WinMereg یک ابزار ویندوز برای مقایسه داده ها و ادغام فایل ها مانند متن است. WinMerge می تواند تفاوت پوشه ها و فایل هایی را که مقایسه کرده است را در قالب متن بصری ارئه دهد که به آسانی قابل درک باشد.  این نرم افزار برای تعیین تغییرات نسخه های پروژه و ادغام تغییرات بین نسخه بسیار مفید است.