bijar
سایت در تاریخ جمعه, 15 آذر 1398به روز رسانی شد

ارتقا سلامت روان نیاز امروز هر جامعه ای است

ارتقا سلامت روان نیاز امروز هر جامعه ای است

علی غفاری با اشاره به نقش خانواده در سلامت روان افراد جامعه اظهار داشت: وجود قواعد و قوانین در هر خانواده ای یک فاکتور مهم و اساسی محسوب می شود که در جهت حفظ و رسیدن به ارزشها و اهداف خانواده ها یک امر ضروری بوده که هماهنگی میان اعضا را در ارتقای سلامت روان به دنبال خواهد داشت.