bijar
سایت در تاریخ جمعه, 15 آذر 1398به روز رسانی شد

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه به جنگ محرومیت در روستاهای بیجار رفته است

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه به جنگ محرومیت در روستاهای بیجار رفته است

با حضور فرماندار ، فرمانده سپاه ، مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی و تعدادی از کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف راه های روستایی و طرح های محرومیت زدایی در شهرستان بیجار برگزار شد.