bijar
سایت در تاریخ سه شنبه, 02 مهر 1398به روز رسانی شد

اصول اولیه در فنگ شویی

اصول اولیه در فنگ شویی

قطعا بهتر که انباشتگی قبل پاکسازی صورت بگیرد اول پاکسازی می کنم تا بعد بتوانم در مورد انباشتگی ها برنامه ریزی کنیم.

نحوه تمیز کردن کاشی های حمام

نحوه تمیز کردن کاشی های حمام

اگر کاشی ها بیش از حد کثیف باشند باید مقداری از مایع را روی آن بریزیم و بگذاریم به مدت ۱۰ دقیقه خیس بخورد. این گونه کثیفی ها بلند شده